Wat moet je weten over accu’s

 

Algemeen:

 • De afmetingen van een accu staan in een evenredige verhouding met de capaciteit. Die capaciteit wordt geleverd door het nuttige oppervlak van de loodplaten. Vandaar dat een grotere capaciteit om een grotere accu vraagt.
 • Een Kramp accu wordt 80% geladen geleverd. Toch is het belangrijk voor de prestaties en de levensduur om de accu volledig te laden voordat je deze in gebruik neemt.
 • Nieuwe accu’s die je voor langere tijd opslaat of accu’s die in de wintermaanden niet worden gebruikt, kun je het beste aan een druppellader koppelen. Een accu die niet gebruikt wordt, verliest langzaam capaciteit met kans op interne schade.
 • Voor het vinden van de juiste accu en degelijk onderhoud kun je altijd terecht bij onze productspecialist voertuigdelen.

Laden van accu’s:

 • Gebruik altijd een passende lader voor je accu. Als richtlijn kun je hier voor aanhouden 10% van de AH capaciteit van de Accu.
 • AGM accu’s moeten geladen worden met een laadspanning van 14,6 volt. Voldoet u laadapparatuur hier niet aan dan zal de levensduur en de capaciteit sterk achteruit gaan.
 • Gel accu’s moeten geladen worden met een laadspanning van 14,4 volt. Voldoet je laadapparatuur hier niet aan dan zal de levensduur en de capaciteit sterk achteruit gaan.

 Direct na Aankoop en in gebruik name van de accu:

 • Laadt de batterij volledig op voor ingebruikname. De batterij is goed geladen als deze na lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,7 Volt,(in ruststand gemeten ) c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur).
 • Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met je veiligheid!
 • De laadspanning moet tussen 13,8 en 14,8 bedragen.
 • Controleer of het zuurniveau in elke cel correct is (ca. 10 mm boven de platen, dit geldt niet voor gesloten accu’s).

Tijdens gebruik:

 • Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm boven de platen.
 • Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking. Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu’s. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.

Algemene gebruiksaanwijzing:

 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt , of nieuw in opslag staat (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans, boten en motoren), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies als bij ingebruikname op.
 • Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu vervalt elke aanspraak op garantie.
 • Bewaar een batterij niet in ontladen toestand.
 • Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur elke maand.

Rustspanning    Ladingstoestand              Ontladen

12.7 V                   100%                                    0%

12.5V                    80%                                       20%

12.4V                    70%                                       30%

12.3V                    60%                                       40%

12.2V                    50%                                       50%

Bij een rustspanning van 12.4V of lager dient de batterij direct worden nageladen.

 • Laad, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van ZELFONTLADING, of maak gebruik van een ONDERHOUDSLADER.
 • Bij het loskoppelen; altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.
 • Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel, om vonkvoorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken.
 • Laad de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR!