INDI steunt Gered Gereedschap

Gered Gereedschap helpt al 38 jaar (leerling-)vakmensen in ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. Hierdoor krijgen zij een betere kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen en de lokale maakindustrie te laten opbloeien. INDI steunt de komende tijd het project WIVOT in Oeganda. We vragen Peter Schmidt, Projectmanager Marketing & Communicatie bij Gered Gereedschap, naar de werkwijze van de stichting.

Inzamelen, opknappen en verspreiden

In Nederland zamelt Gered Gereedschap gebruikt gereedschap in om deze vervolgens op te knappen en te gebruiken voor hun projecten in Afrika. Inmiddels zijn er meer dan 400 inzamelpunten door het hele land waar mensen bijvoorbeeld hun oude klopboor, handzaag of naaimachine doneren. Jaarlijks levert dit tussen de 300.000 en 400.000 stuks gereedschap op. Deze komen bij de 26 werkplaatsen in het land terecht voor reparatie. “Dit opknappen gebeurt grotendeels door vrijwilligers, en deels door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,” legt Peter uit. “1 op de 3 – jaarlijks zo’n 100.000 stuks gereedschap – is geschikt om op te sturen naar onze projecten in Malawi, Ghana, Tanzania en Oeganda.”

Vissen als een pro

Het opknappen en versturen van gereedschap is echter maar één deel van het werk van Gered Gereedschap. “Als je als vakman je werk goed wilt doen, heb je naast goed gereedschap ook theoretische kennis en praktijkervaring nodig”, aldus Peter. “Onze visie is: ‘Geef geen vis, maar een hengel. En leer ze vissen als een pro.’ Dat is denk ik de beste steun die je kunt bieden.”

Het ‘leren vissen’ gebeurt onder meer door samen met lokale partners onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, opleidingen verder te professionaliseren en te helpen met studiebeurzen. Jongeren die überhaupt het geld niet hebben, kunnen hierdoor wel naar school”, licht Peter toe. Jaarlijks studeren er zo’n 10.000 jongeren af aan deze kweekvijvers.

Gereedschapssets en verhuurwerkplaatsen

Gered Gereedschap stelt eenpersoons gereedschapssets beschikbaar zodat (leerling-)vakmensen aan het werk kunnen. Peter: “Zo’n set kost lokaal 400 euro. Dat geld hebben de mensen of de partnerorganisaties niet. Om deze middelen toegankelijker te maken, zijn we ook gestart met het opzetten van gereedschapsverhuur-werkplaatsen. Hier kunnen vakmensen voor een relatief laag bedrag gereedschap huren.”

Aanhaken bij lokale potentie

Jaarlijks kan de stichting zo’n 70 projecten ondersteunen. Om de beste steun te bieden, werkt Gered Gereedschap bij ieder project nauw samen met lokale partnerorganisaties, zoals technische scholen, kerken en ngo’s. “Onze partners kennen de lokale situatie en zien waar kansen liggen. Gelukkig is er al veel kennis en stimulering van ondernemerschap aanwezig. Daar haken wij vaak op aan,” aldus Peter.

Praktijkgericht

De stichting vindt het belangrijk dat jongeren op school leren waar in de praktijk vraag naar is om zo de kans op werk zo groot mogelijk te maken. “Als techneut leer je het toch echt door te dóén en niet zozeer door in een boekje te lezen hoe je een beitel moet gebruiken of iets dergelijks”, vindt Peter.

“Bij sommige projecten helpen we ze, op het moment dat ze aan het werk gaan, met een stageprogramma. Hierbij koppelen we een student, of iemand die net afgestudeerd is, aan een oude rot in het vak die hem de fijne kneepjes leert. We helpen met het starterskitgereedschap en kleine leningen zodat ze bouwmateriaal kunnen kopen. Zo hebben ze net dat zetje in de rug om aan de gang te gaan.”

Samen mooie dingen bereiken

Dat dit soort zetjes in de rug mooie dingen opleveren weet Peter als geen ander. Afgelopen februari bracht hij een bezoek aan de Oegandese hoofdstad Kampala. In een verhuurwerkplaats kon hij niet alleen het tweede leven van het gereedschap aanschouwen, maar ook horen wat de impact van het werk van de stichting is. Zoals een timmerman die omschreef: “Sinds de werkplaats er is, heb ik meer werk en kunnen mijn kinderen naar school. Ik heb voldoende te eten, ik heb een stuk grond gekocht waar ik hopelijk ooit een huisje op kan bouwen”. Peter: “Dat soort verhalen, daar doen we het met z’n allen bij Gered Gereedschap voor. Samen bereiken we zulke mooie dingen.”

WIVOT

INDI’s missie is om technische onderdelen verkrijgbaar te maken. Voor iedereen. Daarom steunen wij graag het project Wobulenzi Institute of Vocational Training (WIVOT) in Oeganda. WIVOT is opgericht in 2000 en biedt opleidingen aan jongeren in diverse vakgebieden: van houtbewerking tot het maken van zonnepanelen. Tijdens de lessen maken leerlingen producten die ze op de markt verkopen. Zo wordt ondernemerschap gestimuleerd en kan het schoolgeld laag blijven. Iedere opleiding begint met een veiligheidstraining waarbij de leerlingen om leren gaan met de gereedschappen en machines.

Tevredenheidsenquête

Onze klanten krijgen binnenkort een tevredenheidsenquête toegestuurd. Als dank voor het invullen kunnen zij voor een korting van € 5.- op hun volgende bestelling kiezen, óf voor het doneren van deze € 5.- aan dit project, waarbij INDI het bedrag verdubbelt. Wil je Gered Gereedschap ook steunen? Bekijk de mogelijkheden om mee te doen of te doneren op hun website: www.geredgereedschap.nl/doe-mee.