Perslucht tips & tricks

Perslucht is een handig medium, maar vraagt beslist enige zorg om optimaal te kunnen functioneren. We zetten de belangrijkste aanbevelingen op een rij voor een goede en veilige werking van het systeem bij een minimaal energieverbruik.

Check het luchtverbruik!

Lucht is gratis, maar perslucht kost geld. Het loont dus altijd om het luchtverbruik te minimaliseren. Check daarom het verbruik, bijvoorbeeld door toepassing van een flowsensor. Via een eventuele stijging van het verbruik zijn lekkages op te sporen en zijn service intervallen eenvoudig in te plannen.
Door het luchtverbruik te meten bij een machine in stilstand is het goed mogelijk om lekkages op te sporen.

Vervang luchtfilters tijdig!

Luchtfilters zorgen voor de gewenste kwaliteit van de perslucht. Om deze vereiste luchtkwaliteit te behouden is het belangrijk om filters tijdig te vervangen. Dat is o.a. wanneer:

  • de flow na het filter minder wordt en er minder drukopbouw is
  • de verschildrukmeter dit aangeeft of
  • de vervuilingsensor dit aangeeft.

Smeren? Alleen als het nodig is!

Dankzij een speciaal vet dat levenslang meegaat werken pneumatiek componenten tegenwoordig vrijwel zonder enig onderhoud. Een olienevelaar in de luchtverzorging is dus over het algemeen niet nodig. Echter, als er wel additionele smering plaatsvindt, dan is het zaak dit te blijven doen. De olie lost namelijk het vet in de gesmeerde componenten op.
Wanneer alleen smering nodig is voor bepaalde componenten, bijvoorbeeld luchtmotoren of pneumatisch gereedschap, plaats hiervoor dan een losse olienevelaar.

Beperk de luchtvochtigheid!

Vochtige lucht is nadelig voor de levensduur van pneumatische componenten. Hoe meer vocht de lucht bevat, hoe groter de kans op condensatie in het systeem bij afkoelen.
Plaats de luchtverzorging dus op het koudste punt van uw systeem; hier neemt de lucht het minste vocht op. Tevens zijn er verschillende filters en drogers beschikbaar om de juiste waardes te regelen.

Vang drukfluctuaties op!

Drukfluctuaties zijn eenvoudig op te vangen door plaatsing van een volumevat / drukvat. Deze relatief eenvoudige vaten zijn beschikbaar in verschillende volumes. De volumevaten bieden ook uitkomst wanneer kortstondig een grote hoeveelheid lucht nodig is, bijvoorbeeld bij
afblaasapplicaties.

Stel de juiste druk in!

Zowel een te hoge als een te lage druk kan leiden tot storingen of rendementsverlies. Bewaak daarom de juiste druk via druksensoren en de besturing.
Een manier om de juiste machinedruk te bepalen begint met het terugbrengen van de druk wanneer de machine in bedrijf is; net zolang tot de machine niet meer correct werkt, dit is de minimale druk.
Verhoog de druk met bijvoorbeeld 0,5 bar, hiermee is de werkdruk niet hoger dan nodig en bespaar je energie.

Druk verhogen? Doe het snel en slim!

Extra kracht op een cilinder vraagt om een verhoging van de druk. Dankzij de toepassing van een drukbooster is dat niet zo moeilijk en deze verhoogt de druk met maximaal een factor 2. Extra slim is de combinatie van de drukbooster met een volumevat. Dit verhoogt de veiligheid wanneer de druk wegvalt en verlaagt het aantal schakelingen van de booster.

Beveilig de werkdruk!

Heb je net de ideale werkdruk van de machine bepaald, verandert een
onbevoegde de werkdruk…Voorkom dit soort situaties en plaats een slot. Dit voorkomt gedoe en onveilige situaties.

Bespaar lucht ín de machine!

  • Benut de mogelijkheden om lucht te besparen.
  • Stuur de retourslag van cilinders met grotere volumes aan met een lagere druk.
  • Bereken met softwareprogramma`s de ideale diameters van slangen en ventielen.
  • Gebruik de retourlucht van cilinders voor het schoonblazen van machinedelen.
  • Pas een inschakelventiel toe bij een installatie met blaaslucht.

Start machines veilig op!

Voorkom een spontane en snelle beweging van cilinders bij het opstarten van machines. Hoe? Combineer een slowstartventiel met een elektrisch inschakelventiel. De slowstart bouw druk op tot ongeveer 50% van de toegevoerde druk en schakelt dan in.
Breng het systeem éérst op druk vóórdat de ventielen worden bediend.
Wanneer een ventiel via een slowstart langzaam onder druk wordt gezet kan hij in de middenstand gaan blazen. Een oplossing is om ventielen met hulpstuurlucht toe te passen en de hulpstuurlucht buiten de slowstart om toe te voeren.