Zo maak je een succesvolle ringleiding voor perslucht

Het luchtverbruik in de industrie stijgt al jaren. Via een netwerk van persluchtleidingen leveren centrale compressoren lucht aan uiteenlopende installaties. Veelal kan dat efficiënter. Maar wat zijn de voorwaarden om tot een succesvolle ringleiding voor perslucht te komen? In dit blog leg ik het uit.

De basis voor een succesvolle persluchtleiding 

De leidingdoorsnede is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende persluchtleiding. In de regel moet deze zo ruim zijn dat ook bij een stijgende luchtafname het drukverlies van drukvat tot verbruiker niet groter wordt dan 0,1 bar.

Maar kan ik dan niet simpelweg een groter drukvat nemen, vraag je je misschien af. Nee, helaas, want hiermee verlaagt het rendement van het systeem en verminderen de prestaties. Daarom is het belangrijk om bij het ontwerpen van een installatie rekening te houden met mogelijke uitbreidingen en hiermee gepaard gaande grotere luchtafname. Bereken daarom de leidingen ruim. Het naderhand aanleggen van een groter leidingnet gaat meestal gepaard met hoge kosten.

De aanleg van persluchtleidingen

Niet alleen de juiste dimensionering is belangrijk, maar ook de aanleg van de persluchtleiding. 

Ik raad je hierbij de leidingen niet in muren in te metselen of in krappe schachten te leggen. Dit belemmert namelijk de controle op lekkage. Bedenk hierbij dat ook kleine lekkages al grote luchtverliezen veroorzaken. Bovendien kan de persluchtleiding schade oplopen bij het uitzetten en krimpen als gevolg van temperatuurverschillen.

aanleg persluchtleidingen schematische weergave
Figuur 1

Afschot en aftakkingen

Bij het leggen ven leidingen, in het bijzonder voor doodlopende leidingen, is het belangrijk dat ze (in stromingsrichting) 1 à 2% op afschot komen te liggen. Wegens het condensaat dienen de aftakkingen bij horizontale leidingen aan de bovenkant aangebracht te worden. Dit voorkomt namelijk dat condensaat, dat eventueel in de hoofdleiding aanwezig is, bij de verbruiker komt. Voor het opvangen en aftappen van het condensaat is het mogelijk om condenspotten onder aan de zakleidingen aan te brengen.

ringleiding persluchtleiding schematische weergave

Figuur 2

De hoofdleiding dienst meestal als ringleiding (figuur 3). Vanuit
deze hoofdleiding worden dan de aftakkingen gelegd, Met dit type
persluchtleiding bereik je een gelijkmatige persluchtverdeling wanneer sprake is van een groot luchtverbruik. Bovendien kan de lucht langs twee wegen naar een bepaald punt stromen.

hoofdleiding persluchtringleiding
Figuur 3

Ook het verdeelnet (figuur 4) is een ringleiding dat, d.m.v. lengte- en dwarsverbindingen de mogelijkheid biedt op ieder punt een persluchtaansluiting te maken.

Afsluiters maken het mogelijk bepaalde leidingen af te sluiten wanneer deze niet nodig zijn of je ze wegens reparatie of onderhoud buiten werking wilt stellen.

schematische weergave van het verdeelnet voor persluchtringleidingen

Figuur 4

De leidingdiameter bepalen

De keuze van de leidingdoorsnede mag nooit gebaseerd zijn op het toevallig
voorhanden zijnde leidingmateriaal of door bepaalde vuistregels, maar door:

  1. luchtverbruik
  2. leidinglengte
  3. toegestaan drukverlies
  4. bedrijfsdruk
  5. aantal weerstanden in de leiding.

Om het drukverlies in persluchtleidingen te bepalen, bieden bepaalde formules uit de stromingsleer uitkomst. In de praktijk maakt haast niemand gebruik van deze formules, maar bepalen we de buisdiameter of het drukverlies eenvoudiger met een nomogram. (figuur 5)

Overzicht van perslucht met leidinglengte luchtverbruik diameter bar en drukverlies

Figuur 5

Vragen of opmerkingen?

Ik hoop dat mijn uitleg en het bovenstaande overzicht je helpt bij jouw situatie. Heb je nog vragen over persluchtleidingen of een andere technische vraag? Stel ze gerust onderaan deze pagina of neem contact op.

Lees ook:
Perslucht tips & tricks
Perslucht = energie
Olie in de perslucht: wanneer wel en wanneer niet?
Zo kies je de juiste persluchtslang van Festo