Gericht besparen binnen persluchtinstallaties van Festo

Met haar Energy Saving Services biedt Festo een gestructureerde aanpak om de verliezen binnen grote persluchtinstallaties te beperken. Deze service is vooral aantrekkelijk voor gebruikers die een groot en continue persluchtverbruik hebben zoals bijvoorbeeld een 24-uurs bedrijf met een compressor vermogen van 50kW of meer.

Omdat de opwekkingskosten van perslucht al zo’n 2 of 3 cent/m3 zijn, is het belangrijk om het pneumatische systeem optimaal te laten functioneren en mogelijke lekkages en inefficiënties te elimineren. De verliezen van een pneumatisch systeem bedragen al snel vele duizenden euro’s per jaar. De belangrijkste factoren waarop bespaart kan worden in een perslucht systeem zijn lekkages, dimensionering, warmteterugwinning, compressoren optimalisatie.

De Festo Energy Saving Service richt zich hierbij op:

  • Lagere energiekosten en persluchtverbruik.
  • Verhoging van de efficiëntie van de persluchtopwekking.
  • Verlaging ongeplande stilstanden.
  • Grotere stabiliteit van de productie.
  • Voorkomen van drukverlies.
  • Voorkomen van afkeur door constante productiekwaliteit.
  • Het onderhouden en borgen van de optimale machinestaat.
  • Verhoging van de efficiëntie en betrouwbaarheid van het gehele proces.

5 Stappen van Festo

Festo doorloopt 5 stappen met de klant om de productiviteit te verhogen. Het gehele proces wordt gedocumenteerd en is te volgen voor de klant in het online portal: Energy Saving Assessment Portal.

Stap 1: Intake
Het bepalen van de basisgegevens en mogelijke besparingen voor het gehele persluchtsysteem.
De experts van Festo analyseren als eerste de persluchtinstallatie. Ze kijken naar het leidingnetwerk en de opwekkers en verbruikers in het netwerk. Ook bepalen ze de kwaliteit van de lucht en brengen ze lekkages in kaart. Aan de hand hiervan komen ze met een voorcalculatie. Ze maken een schatting van de verloren perslucht (lekkage) en wat daarvan de kosten zijn. Tevens schatten ze de nodige onderzoekskosten in en de kosten die nodig zijn voor het verhelpen van de lekkages.

Stap 2: Planning
Evaluatie van de verzamelde gegevens door experts van Festo. Door hun ervaring interpreteren ze deze gegevens goed en koppelen ze de juist maatregelen er aan. Hierop aansluitend schrijven ze adviesrapporten op verschillende vlakken. Eveneens stellen ze een Condition Monitoring Concept op waarmee het systeem, of de kritische onderdelen, continu gemonitord kunnen worden. Dit systeem helpt onregelmatigheden in het systeem te detecteren die duiden op storingen. Zo kan stilstand en onderhoud beter gepland worden. Als er toch nog ongeplande stilstand voorkomt, kan er wel een snelle identificatie van de oorzaak worden vastgesteld. Uiteraard maken ze een berekening van de kosten die nodig zijn om deze adviezen en systemen door te voeren.

Stap 3 Uitvoering – eliminatie en reparatie
Het uitvoeren van het lekkagerapport kunt u zelf doen, maar Festo biedt deze service ook. Zij voeren de reparatie of vervanging van defecte componenten direct uit en de besparingen worden zo ook direct gemaakt. Vaak betaalt dit zich na enkele maanden al terug.

Stap 4: Uitvoering – optimalisatie
De ontwikkelde optimalisatie en vernieuwing van het systeem kan nu worden doorgevoerd. Zo kunnen ze het persluchtsysteem updaten naar de laatste standaarden en hetgeen het systeem stabieler en betrouwbaarder maakt. Ook kan nu het condition monitoring systeem worden doorgevoerd in de door Festo geselecteerde kritische componenten en machines. Na alle reparaties en vernieuwingen zullen de specialisten van Festo het operatieve personeel inlichten over de aanpassingen.

Stap 5: Onderhoud
Het veiligstellen van de geoptimaliseerde conditie van de machine voor de lange termijn.
Het ontstaan van lekken en slijtage is nooit helemaal uit te sluiten, daarom is het voor de lange levensduur van de bereikte energie- en kostenbesparingen belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Dit behoudt de optimale status van het systeem, welke weer zorgt voor een continue besparing, hoge beschikbaarheid van de installatie, hoge betrouwbaarheid en een constante hoge productkwaliteit. Hiervoor moet er een regelmatige controle worden uitgevoerd op de persluchtgeneratie, -consumptie en -kwaliteit. Het condition monitoring system is een handige en overzichtelijke tool om dit te behalen

Festo training en instructie.

Door de jarenlange ervaring en expertise van Festo kunnen zij goede trainingen en adviezen geven over energiebesparing en optimalisatie van persluchtsystemen. Zij kunnen d.m.v. trainingen de kennis van uw personeel verhogen over het besparen van energie in een persluchtsysteem en optimalisatie daarvan. Zo kan uw systeem duurzaam en energie efficiënt opereren. Festo realiseert dit door zowel theoretische als praktische trainingen voor uw personeel.