Festo Bionic Learning Network: Leren van de natuur

Met het Bionic Learning Network biedt Festo een onderzoeksnetwerk waarin ze de kennis van een aantal bekende universiteiten (waaronder de TU in Delft), instituten, ontwikkelingsbedrijven en particuliere uitvinders koppelt. Doel is om te leren van de natuur, want die staat bol van de voorbeelden van efficiëntie en optimalisatie.

Grijpen, bewegen, controleren en meten, de natuur voert al deze taken instinctief, eenvoudig en efficiënt uit. En of het nou energie-efficiëntie, lichtgewicht geconstrueerd of controleerbaarheid is, de natuur heeft een schat aan optimalisatie strategieën ontwikkeld voor het aanpassen aan zijn omgeving. Wat zou logischer zijn dan om deze natuurlijke verschijnselen te onderzoeken en van hen leren?

Festo Biomechatronic Footprint

Al sinds de jaren negentig werkt Festo werkt intensief aan het thema van bionica. In 2006 werd het Bionic Learning Network gelanceerd. Sinds die tijd ondersteund, ontwikkelt en test Festo projecten waarvan de technische principes zijn afgeleid van principes die in de natuur gevonden zijn. De Biomechatronic Footprint documenteert deze evolutie – van een natuurlijk model om een fundamenteel technisch principe, gevolgd door bionische aanpassing en eindigend met industriële toepassing.

Diverse doelen van Festo

De doelen van Festo zijn talrijk. Belangrijk streven is het opzetten van netwerken om mensen uit verschillende sectoren te motiveren hun ideeën te ontwikkelen. Dit stimuleert de creativiteit in oplossingsprocessen en geeft een boost aan voorlopige productontwikkeling via prototyping. Tevens biedt het de mogelijkheid om met klanten mogelijke oplossingen te bespreken en feedback te krijgen op vraagstukken over innovatie. Ook toont Festo zo haar oplossingsexpertise die jongeren zal inspireren en interesseren voor de techniek en nieuw talent te ontdekken.

Festo ontwikkelt, test en verbetert mechatronische producten, processen en technologieën die gebruik maken van bionica in het Bionic Learning Network.