Bespaar gericht binnen persluchtinstallaties van Festo

Lucht is gratis, maar dat geldt niet voor perslucht. Omdat de opwekkingskosten van perslucht al zo’n €0,02 à €0,03/m3 zijn, is het belangrijk om het pneumatische systeem optimaal te laten functioneren en mogelijke lekkages en inefficiënties te elimineren. De verliezen van een pneumatisch systeem bedragen al snel vele duizenden euro’s per jaar. De belangrijkste factoren waarop bespaard kan worden in een persluchtsysteem zijn lekkages, dimensionering, warmteterugwinning, compressoren en optimalisatie.

Festo Energy Saving Service

Festo biedt met haar Energy Saving Services een gestructureerde aanpak om de verliezen binnen grote persluchtinstallaties te beperken. Deze service is vooral aantrekkelijk voor gebruikers die een groot en continu persluchtverbruik hebben, zoals bijvoorbeeld een 24-uursbedrijf met een compressorvermogen van 50kW of meer.

De voordelen

De Festo Energy Saving Service helpt u in 5 stappen naar een duurzame besparing. Hierbij ligt de focus op:

  • Lagere energiekosten en persluchtverbruik
  • Verhoging van de efficiëntie van de persluchtopwekking
  • Verlaging ongeplande stilstanden
  • Grotere stabiliteit van de productie
  • Voorkomen van drukverlies
  • Voorkomen van afkeur door constante productiekwaliteit
  • Het onderhouden en borgen van de optimale machinestaat
  • Verhoging van de efficiëntie en betrouwbaarheid van het gehele proces

De 5 stappen van Festo

Festo doorloopt 5 stappen met de klant om de productiviteit te verhogen. Het gehele proces wordt gedocumenteerd en is te volgen voor de klant in het online portal: Energy Saving Assessment Portal.

Stap 1: Intake

Het startpunt is een pre-audit voor het bepalen van de basisgegevens en mogelijke besparingen voor het gehele persluchtsysteem. Daarom wordt het gehele persluchtsysteem in kaart gebracht en wordt er een blauwdruk gemaakt. Naast metingen op persluchtkwaliteit wordt er gekeken naar de opwekkers en verbruikers in het leidingnetwerk en is er een kort lekkage- en optimalisatieonderzoek.

Aan de hand hiervan komt Festo met een voorcalculatie. Ze maken een schatting van de verloren perslucht (lekkage) en wat daarvan de kosten zijn. Tevens schatten ze de nodige onderzoekskosten in en de kosten die nodig zijn voor het verhelpen van de lekkages. Met behulp van een complete rapportage wordt bekeken welke volgende stap het meest effectief is.

Stap 2: Lekkagemeting en -management

De volgende stap is meestal een uitgebreid lekkageonderzoek door ervaren technici. Met speciale apparatuur worden lekken opgespoord en de verliesbronnen worden gelabeld of gefotografeerd. De verzamelde gegevens worden geëvalueerd en de juiste maatregelen worden eraan gekoppeld. Aan het eind van het onderzoek ontvangt u een actieplan met adviezen over te nemen maatregelen, de kosten en de terugverdientijd daarvan.

Stap 3: Uitvoering

Het uitvoeren van het lekkagerapport kunt u zelf doen, maar Festo biedt deze service ook. Zij voeren de reparatie of vervanging van defecte componenten direct uit en de besparingen worden zo ook direct gemaakt. Vaak betaalt dit zich na enkele maanden al terug.

Stap 4: Optimalisatie

Festo helpt inzichtelijk te maken op welke vlakken er nog meer perslucht bespaard kan worden door inzet van perslucht besparende of geoptimaliseerde componenten. Zo kunnen ze het persluchtsysteem updaten naar de laatste standaarden om het systeem zuiniger en productiever te maken. Na alle reparaties en vernieuwingen zullen de specialisten van Festo het operatieve personeel inlichten over de aanpassingen.

Stap 5: Onderhoud

Voor de lange termijn is het natuurlijk belangrijk om de nieuwe, geoptimaliseerde situatie veilig te stellen. Door middel van condition monitoring wordt het systeem, of de kritische onderdelen, continu gemonitord. Dit helpt onregelmatigheden in het systeem te detecteren die duiden op storingen. Zo kan stilstand en onderhoud beter gepland worden. Als er toch nog ongeplande stilstand voorkomt, kan er een snelle identificatie van de oorzaak worden vastgesteld. Dit hele systeem zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en continue besparing.