Zo zit dat: pompen met vermogensregeling

Het handige van LVP-pompen met vermogensregeling is dat deze zo veel mogelijk liters leveren zonder het ingestelde vermogen te overschrijden.  Een voorbeeld van dit soort pompen zijn die van Casappa met RN-regeling, waarvan Indi.nl er diverse in het assortiment heeft. Maar hoe moet je de regeling precies afstellen en aflezen? Dat leg ik hier uit.

Het vermogen uitrekenen

Het slagvolume van de pomp wordt bepaald door de werkdruk. Daarbij wordt het koppel niet overschreden, zodat de aandrijving niet overbelast raakt.
Bij de plunjerpomp LVP48D095 staan aan het eind van de codering twee getallen: 99/1450. Dit is de instelling van de vermogensregeling. Het eerste getal (99) staat voor het koppel (Nm) van de pomp, het tweede getal (1450) staat voor het toerental.

De regeling werkt het best als deze is afgesteld bij een opgegeven toerental.  Je kunt bepalen of de pomp al de juiste instelling heeft, door het vermogen uit te rekenen aan de hand van de RN-instelling.

Praktijkformule:               P =          T x n / 9550

Waarbij:
P  =  vermogen (kW)
T  =  koppel (Nm)
n  =  toerental (omw/min)

Uit het opgegeven voorbeeldgetal 99/1450 volgt dat dit een ideale pompregeling is voor een elektromotor van 15kW. De pomp levert zoveel mogelijk liters afhankelijk van de werkdruk zonder het vermogen van 15kW te overschrijden.

Liters uitrekenen

Het aantal liters dat de pomp levert (met een maximum van toerental x slagvolume) is te berekenen met de volgende praktijkformule:

Q =         P x 540 / p

P  =  vermogen  (kW)
p  =  hydraulische druk (bar)
Q  =  volumestroom (lpm)

Om het je wat makkelijker te maken, hebben we de formule omgezet naar invulvelden. Nu kun je zelf de waarden invoeren en zien hoeveel liter een vermogensgeregelde pomp geeft bij een bepaalde druk.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”16″]

Meer info: www.indi.nl