Veilig werken bij accumulator onderhoud

Wie zelf aan de accumulator onderhoud pleegt, doet er goed aan de veiligheidseisen in acht te nemen. De interne druk kan voor problemen zorgen, voorzichtigheid is dus geboden.

Een accumulator wordt vaak toegepast als drukgever of als demper. Je zou er niet bij stilstaan, maar de handige alleskunner is in feite een stille energiebron, er is immers olie onder hoge druk aanwezig in de accumulator.
Daarom dient men bij onderhoud altijd eerst de druk af te laten. Ook bij montage van een nieuw systeem dient men de procedure te volgen. Bij de ontwikkeling van een nieuw systeem worden hier ook veiligheidseisen aan gesteld. Welke eisen dat zijn en hoe je veilig kunt werken staat helder omschreven in de pdf.