Milieu in de hydrauliek

Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door menselijke activiteiten. Het milieu wordt als afvalbak gebruikt, wat dramatische gevolgen heeft.

Gevolgen

Het milieu wordt ernstig vervuild, met name de laatste jaren. Een grote uitstoot van bijvoorbeeld CO₂, het dumpen van chemisch afval van fabrieken en (micro)plastics die in de natuur terechtkomen, hebben grote gevolgen voor de natuur. Milieuvervuiling lijkt niet altijd meteen drastische gevolgen te hebben, maar vooral het leefgebied van dieren gaat gebukt onder milieuvervuiling, terwijl de mens hier niet meteen de gevolgen van merkt.

Een paar soorten milieuvervuiling:

  • Luchtvervuiling
  • Watervervuiling
  • Bodemvervuiling

Hydrauliek

In elk hydraulisch systeem wordt als medium hydrauliekolie gebruikt. In veruit de meeste gevallen gaat het hier om minerale hydrauliekolie. Om de olie geschikt te maken voor gebruik in een hydraulisch systeem zijn vele toevoegingen nodig. Met name hierdoor is deze olie erg belastend voor het milieu.

Lekkage

Bij een hydraulisch systeem kan lekkage optreden. Ook heeft een hydraulisch systeem regelmatig onderhoud nodig. Hierbij wordt mogelijk de olie ook vervangen. Olielekkage in een hydraulisch systeem dient uiteraard te worden voorkomen, en wel zodanig dat de olie niet in het milieu terecht kan komen. Bij installatie van het systeem kan bijvoorbeeld gekozen worden om een lekbak onder het systeem te plaatsen, of de installatie te plaatsen op een vloeistofdichte vloer. Mocht er toch lekkage optreden, dan kan dit niet in de bodem terechtkomen.

Olielekkage in een hydraulische installatie dient uiteraard direct te worden verholpen. Zijn voorzieningen zoals een lekbak of vloeistofdichte vloer niet aanwezig, dan kan bij lekkage de olie in de bodem terechtkomen. In dit geval moet de gelekte olie direct worden opgeruimd met behulp van bijvoorbeeld absorptiekorrels. Uiteraard moet ook de lekkage worden verholpen.

Recyclen

Blijkt bij onderhoud dat de olie moet worden vervangen? Dan moet de afgewerkte hydraulische olie goed verpakt (in een vat) worden afgevoerd naar een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Deze bedrijven zorgen ervoor dat deze olie in veel gevallen kan worden gerecycled naar een her te gebruiken basisolie.

Hiermee draagt u uw steentje bij aan een beter milieu!


Bronnen:
https://deklimaatcrisis.wordpress.com/milieuvervuiling
Foto: 112groningen.nl