Hoe krachtig is mijn cilinder?

Een veel gestelde vraag is: hoe krachtig is een cilinder?
De kracht van een cilinder is afhankelijk van het oppervlak en de druk. Per situatie moet het juiste oppervlakte gecalculeerd worden.

De drukkracht van een hydrauliekcilinder wordt berekend door het zuigeroppervlak (Az) in cm² te vermenigvuldigen met de druk (p) in bar. De kracht (F) wordt uitgedrukt in daN.

Cilinderkracht uitgaand: F = p * Az= p * π/4 * D²

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]

Voor het berekenen van de trekkracht van een cilinder is het nodig om het ringoppervlak te berekenen van de cilinder; dit is het verschil in oppervlak van de zuiger (Az) en de stang (Ast). Dit ringoppervlak moet nog vermenigvuldigd worden met de druk en de cilinderkracht ingaand is bekend.

Cilinderkracht ingaand: F’ = p * Ar = p * π/4 * (D² – d²)

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”9″]

De verhouding in oppervlakte tussen bodem- en stangzijde wordt uitgedrukt in phi (ϕ).

ϕ = Az / Ar

Bij een cilinder in ijlgang/differentiaalschakeling worden de bodemzijde en stangzijde met elkaar verbonden. Consequentie is dat de uitgaande slag sneller gaat, maar de kracht minder wordt. Het oppervlak dat voor de krachtberekening bij uitgaande slag gebruikt wordt is gelijk aan het stangoppervlak (Ast) aangezien het verschil in oppervlakte van de zuiger (Az) en het ringoppervlak (Ar) gelijk is aan het stangoppervlak (Ast).

Cilinderkracht uitgaand van cilinder in ijlgang/differentiaalschakeling:

F = p * Ast

Een massa van 1 kg ondervindt in Nederland een zwaartekracht van 9,81 newton, in de praktijk vaak afgerond op 10 newton. Met onderstaande formule kun je uitrekenen hoeveel massa een cilinder omhoog kan drukken. Let wel op dat je met bovenstaande formules in daN hebt gerekend. Als je dat deelt door g=10 dan krijg je als uitkomst hetzelfde getal, maar dan met eenheid kg.

m = F / g

F = drukkracht in daN
F’ = trekkracht in daN
p = druk in bar
D = diameter van de zuiger in cm
d = diameter van de zuigerstang in cm

Lees ook:
Hoe snel is mijn cilinder?
Twee snelheden met twee pompen
Makkelijk hydraulische waardes berekenen