Hoe groot moet ik mijn hydrauliektank maken?

Een belangrijk onderdeel van het hydraulieksysteem is het reservoir, oftewel de hydrauliektank. De tank is namelijk de plaats waar olie, lucht en temperatuur samenkomen: drie belangrijke zaken die de werking en levensduur van een machine beïnvloeden. Maar hoe groot moet je hydrauliektank eigenlijk zijn voor een optimale werking? Dit verklap ik alvast: hoe groter de tank des te kleiner de risico’s.

Olieniveau en temperatuur

Een hydrauliektank speelt een essentiële rol in voor een goede werking en levensduur van een machine. Het is de plek waar olie retour komt. Hierbij is het belangrijk dat je de retourolie onder het olieniveau brengt om insluiting van lucht, en daarmee schuimvorming, te voorkomen.

Hiernaast speelt de temperatuur een grote rol in de wijze waarop de tank functioneert. Zo zijn inschakelduur, omgevingstemperatuur en koeling via de wanden zaken die de temperatuur beïnvloeden. Zeker in mobiele systemen, waar ruimte altijd een probleem is, moet je een afweging maken tussen deze factoren.

Aandachtspunten

Een belangrijke stelregel die ik hanteer is, hoe groter de tank des te kleiner de risico’s qua koelingsproblemen, luchtinsluiting en schuimvorming.

Houd ook rekening met het pendelvolume van de cilinders in het systeem. Zorg ervoor dat bij alle cilinders in of uit er voldoende olie in de tank blijft zitten.

Omdat het deksel van de tank vaak gebruikt wordt voor de montage van alle componenten, is het verstandig om dit ook vooraf te controleren of dit past.

Kies je bewust voor een kleinere tank, maak dan gebruik van een olie/luchtkoeler om geen temperatuurproblemen te krijgen. Lees hier meer over oliekoelers.

Volume en pompopbrengst

Dan blijft nog de vraag hoe groot moet je een hydrauliektank nu maken? Mijn advies, voor een open systeem met een pomp met vaste opbrengst, is om een tankvolume te hanteren van 5x de pompopbrengst. Bij een variabele pomp kan dit volume teruggebracht worden naar 3x de maximale pompopbrengst.

Een rekenvoorbeeld

Bij een tandwielpomp met een capaciteit van 30 liter per minuut kies je voor een tank van 150 liter en bij een variabele plunjerpomp van 30 liter per minuut volstaat een tank van 90 liter.

Waarom de factor 5 en 3 vraag je je misschien af. Dat heeft te maken met de tijd die de terugvloeiende olie nodig heeft om eventueel ingesloten luchtbellen af te scheiden en eventueel oppervlakteschuim af te breken. De tankgrootte zorgt er met andere woorden voor dat de pomp olie kan aanzuigen zonder gevaar voor cavitatie.

Vragen?

Kom je er niet uit, stel je vraag hieronder of neem gerust contact op.