Zo gebruik je een kolomboormachine veilig

Veiligheid op de werkplek is essentieel. Één type gereedschap waarbij je je extra goed aan de veiligheidsvoorschriften moet houden, is de kolomboormachine*. Reden om te kijken hoe je een dit gereedschap veilig en volgens alle eisen gebruikt.

Wat is een kolomboormachine precies?

Voordat ik inga op de veiligheid is het goed om te weten wat een kolomboormachine precies is. Dit gereedschap, ook wel zuil- of tafelboormachine genoemd, gebruik je om nauwkeurig gaten te boren in diverse materialen. Vooral voor boringen harde materialen, zoals staal of hardhout, is de kolomboormachine zeer geschikt.

De machine bestaat uit een voetplaat, een werktafel en een boor de daarboven ‘hangt’. Deze drie delen zijn met elkaar verbonden door een cilindervormige kolom: vandaar de naam kolomboor.

Bij gebruik bevestig je het materiaal op de werkbank, waarna je de boor in een rechte lijn verticaal naar beneden zakt. Doordat je de boorhoogte van tevoren instelt, is het bijna onmogelijk om scheef te boren.

Gevaren bij het gebruik van de kolomboormachine

Het gebruik van een kolomboormachine is handig, maar kent ook risico’s. Door de werkhoogte van de boor, bestaat er kans dat deze in contact komt met losse kleding of haar en erin vast komt te zitten. Eveneens bestaat er een risico dat het werk of onderdelen losschieten wanneer dit niet goed bevestigd is of de boor in het materiaal vast komt te zitten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gelukkig kan je bovenstaande gevaren voorkomen door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Als eerste is het goed om een veiligheidsbril op te doen en veiligheidsschoenen te dragen. Ook is gehoorbescherming verplicht. Daarnaast is het belangrijk dat je goed sluitende kleding aan hebt. Dit om te voorkomen dat de kleding in de boor vast komt te zitten. Om dezelfde reden is het verstandig geen handschoenen te gebruiken, geen sieraden te dragen en je haar vast te doen indien je lang haar hebt.

Veiligheidseisen voor kolomboormachines

Zoals ik al aangaf zijn er wettelijke eisen waaraan de kolomboormachine moet voldoen. De inspectie van het SZW let onder andere op de volgende zaken:

  1. Er dient een goede afschermkap aanwezig te zijn. Dit om eerder genoemd intrekkingsgevaar te voorkomen.
  2. De machine moet een noodstop hebben om deze snel uit te schakelen in gevaarlijke situaties.
  3. De machine moet stabiel en stevig staan. Er komen grote krachten vrij tijdens het boren, hiervoor moet de machine goed in balans zijn om niet te vallen.
  4. Als de machine veilig is dan dient er onder andere een CE-markering op te staan. Daarnaast moet er ook een Nederlandstalige gebruikershandleiding aanwezig zijn (meestal voorziet de fabrikant hierin).

Voor meer informatie en verduidelijking van de exacte normeringen kan je kijken op de website van sociale zaken en werkgelegenheid.

Een kolomboormachine met de noodstop en afschermkap aangegeven.

Vragen of opmerkingen

Wil je meer weten over kolomboormachines, de veiligheidseisen of persoonlijke beschermingsmiddelen? Of heb je misschien een andere technische vraag? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s, of reageer onder dit blog.

*zie het rapport “Productinspecties kolomboormachines” van het ministerie van SZW.

Lees ook:
5 tips voor een professionele werkplaats