Eaton is IE3 Ready

Eaton heeft haar populaire programma componenten voor het beveiligen en starten van motoren uitvoerig getest op geschiktheid voor gebruik met de nieuwste IE3 hoogrendementmotoren. De fabrikant doet dit omdat per 1 januari 2015 de minimumeis voor motoren zonder frequentieregeling omhoog is gegaan naar IE3. Voor motoren met frequentieregeling blijft IE2 als ondergrens gelden.

Door de nieuwe normering wordt nu dikkere draad gebruikt voor de wikkelingen om de weerstand te verminderen, lamellen worden geoptimaliseerd om verliezen door magnetische velden te verminderen en een hogere kwaliteit staal minimaliseert de hystereseverliezen. Deze veranderingen verhogen bij hoogrendementmotoren de inductantie, wat weer leidt tot grotere aanloopstromen. Magneetschakelaars en motorbeveiligingen moeten betrouwbaar op deze ontwikkelingen inspelen. Eaton heeft haar pakket getest op deze nieuwe omstandigheden en haar pakket is IE3 ready!