Voorkom fouten bij omrekenen Engelse maten

Uit diverse voorbeelden blijkt dat interpretatieverschillen bij het omrekenen van Engelse maten naar metrische en omgekeerd, kunnen leiden tot ernstige problemen, zo waarschuwt Bill Bertram, Managing Director van Regal C&I Europe. Hij geeft aan hoe je de maten correct hanteert.

Engelse maten omrekenen

Stel dat je de specificaties van een elektromotor opgeeft voor im- of export naar of vanuit andere regio’s in de wereld, dan moet je begrijpen wat de omrekening is tussen paardenkrachten en watt of tussen het koppel in lb-ft (pound-feet) en in Nm (Newtonmeter). Laten we eens wat gebruikelijke formules in het imperiale en SI-stelsel voor een permanente magneetmotor bekijken.

In de imperiale eenheden voor paardenkracht en koppel (er zijn twee verschillende vergelijkingen voor pound-feet en pound-inches):

  • Paardenkracht = Koppel (lb-ft) x omw/min 5252
  • Paardenkracht = Koppel (lb-in) x omw/min 63025

Maar in SI-eenheden is de formule:

  • Vermogen (kW) = Koppel (Nm) x omw/min 9550

Je vraagt je wellicht af waar het getal 9550 vandaan komt. De SI-eenheid voor rotatiesnelheid is radialen per seconden en niet omw/min. Eén radiaal per seconde is ca. 9.550 omw/min en 2∏ radialen per seconde is exact 1Hz.

En hoe zit het met de tijd waarin een motor zijn bedrijfstoerental bereikt? In imperiale eenheden gaat de berekening zo:

  • Seconden = 2.48 x (J (lb-ft2) x snelheidsverandering (omw/min)) 308 x gemiddeld versnellingskoppel (lbf-ft)

In SI-eenheden reken je de tijd tot aan het bedrijfstoerental zo uit:

  • Seconden = J (kg-m2) x snelheidsverandering (omw/min) 9.55 x gemiddeld versnellingskoppel (Nm)

Uit deze formules kunnen we omrekenfactoren voor kracht, koppel, vermogen en traagheidsmoment afleiden, waarmee technici de specificaties van motoren naar imperiale of metrische eenheden correct kunnen omrekenen.