Vocht in elektromotor voorkomen

Vocht en elektromotoren zijn geen gelukkige combinatie. Toch is het ontstaan van vocht te voorkomen, want de meeste vochtproblemen zijn het gevolg van foutief menselijk handelen.

Het ontstaan van vocht in elektromotoren speelt vooral wanneer de motoren worden toegepast in een buitenopstelling (land- en tuinbouw, scheepvaart) of te maken hebben met intensieve reiniging (voedingsmiddelenindustrie) of thermische start-stop cycli. Vocht kan leiden tot aantasting van het isolatiemateriaal van de wikkelingen, corrosie van de stator/rotor en lagers of het verkleven van de rem. De motor kan door kortsluiting uitvallen en onherstelbaar beschadigen.

Foutief onderhoud van een elektromotor

Bij motoren die onder water worden toegepast, liggen de oorzaken in niet lekdichte verbindingen zoals kabeldoorvoeren, afdichtingen en behuizing. Meestal zijn de motoren echter specifiek afgestemd op toepassing onder water. De bescherming vervalt echter door foutief onderhoud of onoordeelkundig gebruik.

Bij motoren in buitenopstelling, bijvoorbeeld in de agrarische wereld, zijn niet lekdichte verbindingen vaak de oorzaak. Ook worden hier motoren gebruikt die niet geschikt zijn voor buitenopstelling óf verkeerd zijn opgesteld.

Temperatuurswisselingen

Extra gevoelig voor vocht zijn motoren die bij binnen staan opgesteld in ruimtes waar intensief wordt gereinigd met hoge druk en met behulp van agressieve reinigingsmiddelen. Vaak blijkt dat de toegepaste afdichtingen en kabeldoorvoeren niet hiertegen bestand zijn.

Een andere, veel voorkomende vochtoorzaak ligt bij temperatuurwisselingen als gevolg van een start/stop bedrijf. Motoren die overdag onder warme omstandigheden draaien, krijgen te maken met condensatie als er ’s nachts koudere en vochtige lucht in de motor kan doordringen.

Problemen elektromotor voorkomen

Het ligt voor de hand, maar de beste oplossing om vocht in elektromotoren te voorkomen is, ze te laten draaien in een droge ruimte. Een andere keuze is een motor te nemen met de juiste beschermingsgraad (IP-klasse).

Om de invloed van menselijk falen te verminderen is het raadzaam om de installatie en het onderhoud uit te laten voeren door specialisten en de kennis van de motorenleverancier te benutten.