Veilig en slim smeren op afstand

Smeren kan veiliger, slimmer, beter en goedkoper met behulp van een automatisch smeersysteem, bijvoorbeeld die van Perma.

Er zijn vele voorbeelden van gevaarlijke situaties waarbij automatische smeersystemen risico’s voor bedrijfsongevallen aanmerkelijk verkleinen.

Op afstand gemonteerde automatische smeersystemen zijn veilig en makkelijk te bereiken, waardoor inspectie en tijdig vervangen veilig uitgevoerd kunnen worden. Een transportbandlager bijvoorbeeld, kan hiermee eenvoudig gesmeerd worden. Hierdoor is het zelfs mogelijk om een smeersysteem te wisselen, terwijl de machine nog in werking is.

Lagere kosten met een automatisch smeersysteem

Tegelijkertijd is Perma automatische smeersysteem veel economischer dan handmatige smeerpraktijken, aangezien uitwisselingen gepland kunnen worden tijdens reguliere machine stops. Tel hierbij het kostenvoordeel doordat extra materiaal niet (meer) nodig is zoals steigers, ladders of hefplatforms.

De automatische smeersystemen van Perma zorgen niet alleen voor extra veiligheid op de werkplek. Ze bieden tevens een betrouwbare, 24/7, schone en precieze smering van smeerpunten. De ‘hands-off, brains-on’ benadering van ketting- en lagersmeren verbetert preventief onderhoud en vermindert storingen en ongelukken op de werkplek. Eén- en meerpunts smeersystemen van marktleider Perma worden over heel de wereld toegepast in alle denkbare typen van industrie.

INDI.nl is leverancier van Perma en geeft indien gewenst een passend advies van de Perma middelen voor wat betreft smering en onderhoud.