Elektrisch 15x energiezuiniger dan pneumatisch

Een elektrische lineaire actuator is een factor 15 energiezuiniger dan een pneumatische cilinder. Dit is de conclusie van een onderzoek door de universiteit van Kassel. Ook al is het elektrische systeem in aanschaf duurder, de terugverdientijd ligt bij deze cijfers op krap anderhalf jaar.

Energie besparen is HOT, en niet alleen omdat energie duurder wordt. Ook het klimaat bewustzijn en de hogere technische eisen aan productieprocessen zorgen dat de nadruk steeds meer op energiebesparing ligt. Pneumatische aandrijving is in aanschaf goedkoper, maar het energieverbruik ten opzichte van elektrische aandrijving is vaak niet bekend.

Gelijke omstandigheden

Om hierin meer duidelijkheid te krijgen heeft de vakgroep Milieuverantwoorde Producten en Processen van de Universiteit van Kassel een onderzoek uitgevoerd. Er is een elektrische lineaire actuator geplaatst naast een pneumatische cilinder. Beide zelfde specificaties, gelijke slede, slaglengte en last. Er is getest met een last van 2kg.

Bij de pneumatische cilinder is een debietmeter geplaatst, hierbij is gerekend dat er 130 Wh nodig is voor de compressie van 1m3. Gerekend met 6.000 bedrijfsuren per jaar blijkt de energiebehoefte van een pneumatische cilinder 4.212 kWh per jaar uitgaande van de bovengenoemde opstelling.

In de gelijke opstelling verbruikt de elektrische actuator slechts 270kWh per jaar. Hierbij zit er een factor 15 verschil in energiebehoefte. Bij een stroomprijs van 10 cent per kWh betekent dit een prijsverschil aan energie van 421 en 27 euro per jaar.
Omgerekend in een CO2 uitstoot. waarbij gerekend wordt met 575g CO2/kWh, is er een verschil van 2.345 kg dat er bespaard kan worden.

Het elektrische systeem kost in aanschaf 1600 euro, ongeveer 500 euro duurder dan pneumatisch systeem. Het prijsverschil wordt zodoende binnen 16 maanden terugverdiend.

Om het effect te meten bij een meer praktijkgerichte situatie is een tweede experiment uitgevoerd. Hierbij is een pick en place situatie geanalyseerd en naast translaties ook grijpbewegingen nodig. Deze resultaten geven een besparing weer van 95%, dat geeft aan dat een gebruiker de investering in ca. 5,5 jaar heeft terugverdiend.

elektrisch-voordeliger