De IE3-normering van elektromotoren

Hoe zit dat nu met de IE3-normering van elektromotoren?

Ruim 65% van het energieverbruik in Europa komt voor rekening van elektrische aandrijvingen. De Europese Commissie heeft berekend dat de efficiency 20 tot 30% moet verbeteren in 2020. Dit geeft een jaarlijkse besparing van 135 miljard kWh en daardoor ook een afname van de CO2-uitstoot met 63 miljoen ton per jaar.

Wat zegt de wet?

De EU heeft daarop een nieuwe richtlijn gemaakt: EU-richtlijn 2005/32/EG, ook wel EU-MEPS genoemd. Deze heeft betrekking op de fabrikanten van energieverbruikende producten. Met deze richtlijn hebben fabrikanten de komende jaren een extra doelstelling gekregen, namelijk het op de markt brengen van nieuwe efficiëntere motoren.

De elektromotoren zijn tegenwoordig ingedeeld in de volgende klassen:

  • IE1 (inefficiënt)
  • IE2 (standaard)
  • IE3 (hoog)
  • IE4 (premium)

Hierbij vertegenwoordigt IE4 het hoogste rendement. De nieuwe richtlijn is er voor de motoren tot en met een spanning van 1000V en een nominaal vermogen van 0,75kW tot 375kW.

Kort gezegd: vanaf 1 januari 2017 is de eis dat fabrikanten van motoren al hun motoren met een vermogen van 0,75kW tot 375 kW minimaal moeten laten voldoen aan IE3. (Of IE2 in combinatie met een frequentieomvormer.) Waarom deze groep motoren? Deze groep bevat nog geen 10% van het wereldwijd geïnstalleerde aantal motoren, maar zijn wel verantwoordelijk voor ⅔ van het elektriciteitsverbruik van die elektromotoren.

Wat is uw keuze?

Wanneer bij u als eindgebruiker nu een motor defect raakt, hebt u nog steeds de keuze om de oude motor te laten herwikkelen of een nieuwe motor aan te schaffen. Het prijsverschil tussen het laten herwikkelen en het aanschaffen van een nieuwe efficiënte motor verdient u meestal snel terug. Een nieuwe motor die efficiënter is, verbruikt veel minder energie.

Als u nu een nieuwe motor bestelt, is het daarom het verstandigst te kiezen voor een zo hoog mogelijke efficiëntie; op dit moment een IE3. U ziet op onze website ook nog IE1- en IE2-motoren; deze zijn nog beschikbaar in de lagere vermogensklassen, waar de richtlijn niet geldt.